Kierunki na semestr letni na rok akademicki 2020/2021

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI 2020/2021 
25.01.2021 – 12.02.2021
Rejestracja w IRK do 8.02.2021 r.
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA 
Studia stacjonarne II stopnia 
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY 
Studia stacjonarne II stopnia 
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI 
Studia stacjonarne II stopnia 
Studia niestacjonarne II stopnia 
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
Studia stacjonarne II stopnia 
Studia niestacjonarne II stopnia 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 
Studia stacjonarne II stopnia 
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 
Studia stacjonarne II stopnia 
Studia niestacjonarne II stopnia