Klauzule informacyjne

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem sars-cov-2 (Covid-19)

Zamawiający prace badawcze i usługi

Prowadzenie korespondencji z Politechniką Częstochowską

Biuro Studentów Zagranicznych 

International Students Office

Відділ по роботі з іноземними студентами

Отдел по работе с иностранными студентами