Komisja Rekrutacyjna

Składy komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2020/2021 dla poszczególnych dyscyplin

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak,
Dr hab. inż. Iwona Zawieja, prof. PCz,
Mgr inż. Jesica Biś – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Automatyka, elektronika i elektrotechnika:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz,
Prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina,
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz,
Mgr inż. Jesica Biś – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Informatyka techniczna i telekomunikacja:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Robert Nowicki,
Dr hab. inż. Krystian Łapa, prof. PCz,
Dr hab. inż. Łukasz Szustak, prof. PCz,
Mgr inż. Jesica Biś – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Inżynieria materiałowa:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz,
Dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz,
Dr hab. inż. Józef Iwaszko, prof. PCz,
Mgr inż. Jesica Biś – Przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Inżynieria mechaniczna:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz,,
Dr hab. inż. Maciej Marek, prof. PCz,
Dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz,,
Mgr inż. Jesica Biś – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Nauki o zarządzaniu i jakości:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz – Przewodniczący,
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz,
Dr hab. inż. Sebastian Kot, prof. PCz,
Dr hab. Anna Korombel, prof. PCz,
Mgr inż. Jesica Biś – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – Sekretarz.

Składy komisji rekrutacyjnych Szkoły Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 dla poszczególnych dyscyplin

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak,
Prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba,
Dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz,
Mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.

Automatyka, elektronika i elektrotechnika:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz,
Prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina,
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz,
Mgr inż. – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.

Informatyka techniczna i telekomunikacja:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Dr hab. inż. Robert Nowicki, prof. PCz
Dr hab. inż. Krystian Łapa, prof. PCz,
Dr hab. inż. Łukasz Szustak, prof. PCz,
Mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.

Inżynieria materiałowa:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz,
Dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz,
Dr hab. inż. Tomasz Wyleciał, prof. PCz,
Mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.

Inżynieria mechaniczna:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski,
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz,
Mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.

Nauki o zarządzaniu i jakości:

Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz – przewodniczący,
Prof. dr hab. Dorota Jelonek,
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz,
Dr hab. inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz,
Mgr inż. Wioletta Kuśmierska-Matyszczak – przedstawiciel URD,
Mgr inż. Magdalena Grajcar – sekretarz.