Kontakt

Zespół ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, pok. 101

42-201 Częstochowa

tel. 501 050 282

 

e-mail: studenciak@pcz.pl

facebook: studenciakPCz