Kontakt

Zespół ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, pok. 116a, 42-201 Częstochowa

tel. (34) 3250 514, 501 050 282

e-mail: studenciak@pcz.pl,  koe.biuro@pcz.pl

dr inż. Alina Pietrzak

- Wydział Budownictwa

alina.pietrzak@pcz.pl

(34) 3250 963

dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz

- Wydział Elektryczny

pawel.jablonski@pcz.pl

(34) 3250 306

dr inż. Izabela Zamorska

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

izabela.zamorska@pcz.pl

(34) 3250 338

dr inż. Michał Sobociński

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

michal.sobocinski@pcz.pl

(34) 3250 697

dr inż. Małgorzata Lubas

- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

malgorzata.lubas@pcz.pl

(34) 3250 764

dr inż. Renata Włodarczyk

- Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska

renata.wlodarczyk@pcz.pl

(34) 3250 166

dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera

- Wydział Zarządzania

k.brendzel-skowera@pcz.pl

(34) 3250 389

 

 

 

facebook: studenciakPCz