Kontakt

BIURO PROJEKTU

Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69, pok.2

42-201 Częstochowa

Tel. 34 3250 454

 

e-mail: zpr@pcz.pl, zintegrowany.projekt@pcz.pl

Kierownik projektu

Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. PCz

Tel. 34 32 50 301

 

e-mail: robert.kuceba@pcz.pl

Z-ca kierownika projektu

Dr inż. Sylwia Jankowska

Tel. 34 3250 301

 

e-mail: sylwia.jankowska@pcz.pl

Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Elektryczny

Dr inż. Krzysztof Olesiak

Tel. 34 32 50 884

e-mail: krzysztof.olesiak@pcz.pl

 

Wydział Zarządzania

Dr inż. Marcin Zawada

Tel. 34 32 50 646

e-mail: marcin.zawada@pcz.pl

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Dr inż. Joanna Michalik

Tel. 34 32 50 747

e-mail: joanna.michalik@pcz.pl

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Dr inż. Milena Trzaskalska

Tel. 34 32 50 655

e-mail: trzaskalska@ipp.pcz.pl

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Dr hab inż. Jolanta Sobik-Szołtysek, prof. PCz

Tel. 34 32 50 115

e-mail: jolanta.sobik-szołtysek@pcz.pl

 

Wydział Budownictwa

Dr inż. Krzysztof Kubicki

Tel. 34 32 50 969

e-mail: krzysztof.kubcki@pcz.pl