Kontakt

Biuro Projektu
Politechnika Częstochowska 
ul. J.H. Dąbrowskiego 69, pok.2 
42-201 Częstochowa
tel. 34 325 04 54
zpr@pcz.pl, zintegrowany.projekt@pcz.pl