Kontakt

Kierownik
Centrum Zarządzania Projektami

dr inż. Sylwia Jankowska
E-mail:  sylwia.jankowska@pcz.pl 
tel. służbowy: 34 3250 301
pokój nr 6

Z-ca Kierownika
Centrum Zarządzania Projektami

mgr Agata Fulko
E-mail: agata.fulko@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 951
pokój nr 4

Sekretariat

mgr inż. Renata Bolkowska
stanowisko: samodzielny referent
E-mail: renata.bolkowska@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 246
pokój nr 2

Główny Specjalista ds. finansowych

mgr Barbara Madejska
E-mail: barbara.madejska@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 595
pokój nr 5

Specjalista ds. administracyjnych

mgr inż. Aleksandra Krzywik
stanowisko:
specjalista ds. funduszy strukturalnych
E-mail: aleksandra.krzywik@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 951
pokój nr 4

Starszy Specjalista

mgr Agnieszka Gwiazdowicz
E-mail: agnieszka.gwiadowicz@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 454
pokój nr 2

Samodzielny Referent

dr inż.Kamila Parkitna
E-mail: kamila.parkitna@pcz.pl
tel. służbowy: 34 3250 595
pokój nr 5
Samodzielny Referent 
dr inż. Mariola Ścisłowska
tel. służbowy: 34 3250 301
pokój nr 6

Samodzielny Referent 

dr inż. Monika Magiera
tel. służbowy: 34 3250 301
pokój nr 6
Lokalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
mgr Katarzyna Malmur
tel. służbowy: 34 3250 401