Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej

Kształcenie w szkole doktorskiej prowadzone jest zgodnie z:

Uchwałą nr 282/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.

Uchwałą nr 386/2019/2020 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 12.02.2020 r. w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Częstochowskiej.

Rok akademicki 2019/2020

Plan zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

Semestr I

Poniedziałek

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

 

9.15 – 9.00

Opracowanie IPB

prof. B. Koczurkiewicz

W

338

(WIPiTM)

 

9.15 – 10.00

Metrologia

prof. St. Chudzik

Aula

(WE)

 

Wtorek

 

10.15 – 11.00

Metodyka prowadzenia badań naukowych

prof. N. Szczygiol

W

W3

(WIMiI, Dąbrowskiego )

 

 

11.15 – 12.00

 

Statystyczne metody obróbki danych

prof. B. Kopytko

W

B2

(WIMiI, Aleja AK 21)

 

 

12.15 – 13.00

Akademickie techniki prezentacji

prof. M. Kacprzak

W/S

A24

(WIiOŚ)

 

 

13.15 – 14.00

Techniki pisania i redagowania prac naukowych

prof. T. Czakiert

W/S

A24

(WIiOŚ)

 

 

Plan zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Semestr II

WTOREK

godziny

nazwa przedmiotu

rodzaj zajęć / sala

 

8.15 – 9.00

Technical acadenic writing

dr I. Szcześniak

W

A3

(WIMiI, ul. Dąbrowskiego 73)

 

9.15 – 10.00

Sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych

dr W. Szczepaniak

W/Ćw

211

(WZ)

 

 

10.15 – 11.00

Etyka pracownika naukowego, prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej

prof. L. Kiełtyka

W

211

(WZ)

 

 

 

 

 

11.15 – 12.00

 

Metody ilościowe i jakościowe badań ekonomicznych

(dla dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości)

dr. M. Szajt

W

211

(WZ)

 

Nowoczesne materiały inżynierskie

(dla pozostałych dyscyplin inżynieryjno-technicznych)

prof. T. Frączek

W

250

(WIPiTM)

 

 

12.15 – 13.00

Seminarium kierunkowe
(z kierownikami dyscyplin)

S

indywidualnie dla każdej z dyscyplin*

 

*Seminarium kierunkowe:

nauki o zarządzaniu i jakości: sala 211, WZ

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: sala A22, WIiŚ

informatyka techniczna i telekomunikacja: sala 519, WIMiI

inżynieria materiałowa: sala 250, WIPiTM

inżynieria mechaniczna: sala 18, WIMiI

automatyka, elektronika i elektrotechnika: sala E4, WE.

Sylabusy: