Kurs Autodesk Advance Steel

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

Kurs Autodesk Advance Steel ma na celu poznanie procesu tworzenia dokumentacji konstrukcji stalowej od budowy jej przestrzennego modelu po generację rysunków i zestawień. Uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat dostępnych narzędzi programu pozwalających na automatyzację detalowania konstrukcji oraz wydawania jej szczegółowej dokumentacji. Współpraca z innymi programami Autodesk (m.in. Revit, Robot Structural Analysis) zapewnia sprawną współpracę projektową oraz znacznie przyspiesza proces projektowania. Advance Steel znacząco zwiększa produktywność i jakość otrzymywanej dokumentacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów. Znajomość programu Autodesk Advance Steel podniesie kompetencje zawodowe przyszłego absolwenta na rynku pracy.