Kurs Revit Architecture - Stopień I

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

Szkolenie pozwala uzyskać praktyczną umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej.

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody.  Szkolenie pozwala uzyskać praktyczną umiejętność modelowania oraz tworzenia dokumentacji architektonicznej. Oprogramowanie Revit Architecture jest wykorzystywane do modelowania informacji o budynku (BIM) i zawiera odpowiednie funkcje do tworzenia projektów architektonicznych, a także do inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i realizacji. Znajomość programu przygotowuje studenta do międzybranżowej współpracy projektowej.