Kurs Revit Architecture - Stopień II

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

Kurs przeznaczony dla użytkowników Revit Architecture, którzy poznali podstawy pracy

z obiektami i chcą tworzyć projekty bardziej szczegółowe. Po zakończeniu kursu student będzie mógł utworzyć szczegółowy model budynku oraz jego fotorealistyczne wizualizacje. Oprogramowanie Revit Architecture jest wykorzystywane do modelowania informacji
o budynku (BIM) i zawiera odpowiednie funkcje do tworzenia projektów architektonicznych, a także do inżynierii MEP, inżynierii budowlanej i realizacji. Znajomość programu ma na celu przygotowanie studenta do międzybranżowej współpracy projektowej.