Logistyka

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Zarządzania realizowane będą następujące działania:

Dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia oraz wszystkich studentów studiów II stopnia kierunku Logistyka:

Obsługa wybranych procesów logistycznych w systemie ERP
Zasady posługiwania się regułami Incoterms
Koncepcja Problem Solving
Wykład branżowy 

Rekrutacja na szkolenia oraz wykłady branżowe będzie prowadzona na bieżąco, dla każdego szkolenia/kursu odrębnie. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.
Udział w szkoleniach i wykładach jest bezpłatny.
Wszystkie szkolenia i wykłady w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej.

 

Regulamin rekrutacji

 

regulamin rekrutacji

 


Regulamin rektutacji 
Formularz zgłoszeniowy

 

W związku z realizacją projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej (ZPRPCz, POWR.03.05.00-00-Z008/18-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zmodyfikowano kierunek Logistyka, studia stacjonarne II stopnia.

W ramach zajęć studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez najlepszych specjalistów w zakresie logistyki, zarówno z naszej Uczelni jak i z wiodących ośrodków branży w Polsce.

Ponadto, każdy student będący równocześnie uczestnikiem w/w projektu, będzie miał możliwość skorzystania z różnego rodzaju dodatkowych korzyści takich jak bezpłatny udział w szkoleniach prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych oraz wizytach studyjnych, a także dofinansowanych, wysokiej jakości programach stażowych u partnerów zewnętrznych.