Lokalny Punkt Kontaktowy

Działania Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE obejmują:

  • promocję i przekaz informacji dotyczących Programów HORYZONT 2020 i HORYZONT EUROPA,
  • organizację szkoleń, warsztatów, dni informacyjnych rozpowszechniających wiedzę o Programach HORYZONT 2020 i HORYZONT EUROPA,
  • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji i realizacji projektów badawczych współfinansowanych w ramach Programów HORYZONT 2020 i HORYZONT EUROPA,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych,
  • wspomaganie indywidualnych naukowców w działaniach badawczo-rozwojowych (stypendia indywidualne Marie Curie).