O nas

Pełnomocnik Rektora
Dr inż. Jolanta Pozorska

Koordynatorzy wydziałowi
Dr inż. Izabela Zamorska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - p.o. Pełnomocnika Rektora
Dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera, Wydział Zarządzania
Dr inż. Anna Derlatka, Wydział Budownictwa
Dr inż. Renata Włodarczyk, Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Dr inż. Michał Sobociński, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Dr hab. inż. Piotr Gębara, prof. PCz, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz, Wydział Elektryczny

Dr inż. Kamila Sobczak - Biuro Pełnomocnika Rektora - tel. 34 32 50 514