Obliczenia cieplne oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Audytor OZC

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 10 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 1 dzień x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

  • Część I obliczenia cieplne: obsługa interfejsu - sprawne posługiwanie się programem,  wprowadzanie podstawowych parametrów projektu, wprowadzanie danych budynku,  określenie mostków cieplnych, wprowadzanie przegród budowlanych, wczytywanie, sklejanie i synchronizowanie podkładów budowlanych, modelowanie budynku w edytorze 3D, importowanie modelu 3D, wykonanie obliczeń i używanie diagnostyki błędów.
  • Część II świadectwa energetyczne: ustawianie parametrów projektu dotyczących obliczania świadectw energetycznych, importowanie danych o mostkach cieplnych z innego projektu, wprowadzanie podstawowych danych na potrzeby obliczania świadectw, wprowadzanie danych o instalacjach, importowanie przegród budowlanych z innego projektu, modelowanie w 3D, tworzenie struktury budynku, powielanie kondygnacji, wykonywanie obliczeń i eksport świadectwa do Centralnego Rejestru Świadectw, przerabianie części już gotowego projektu, wprowadzanie danych o instalacji chłodzenia i oświetlenia.