Obsługa programu TEKLA Structures

Szkolenie certyfikowane.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i informatycznych.

Minimalny zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować następującą tematykę:

I. Modelowanie

 1. Wprowadzenie do Tekla Structures.
 2. Serwisy Tekli online (TUA, Warehouse, Downloads)
 3. Instalacja programu i środowisk.
 4. Licencjonowanie.
 5. Tworzenie nowego modelu.
 6. Otwieranie i zapisywanie modelu.
 7. Omówienie interfejsu.
 8. Poruszanie się po modelu i okna dialogowe.
 9. Obszar modelu siatki, obszar roboczy.
 10. Omówienie właściwości elementów.
 11. Wstawienie słupów, rygli i stóp pierwszej ramy.
 12. Modyfikacja za pomocą uchwytów i bezpośrednia (punkty lokalizacji).
 13. Widoczność elementów i sposób ich przedstawiania.
 14. Tworzenie widoków.
 15. Tworzenie rzutów.
 16. Opcje Uzyskaj / Zmień.
 17. Wstawienie połączeń katalog komponentów.
 18. Kopiowanie i przesuwanie elementów.
 19. Sposoby wyboru elementów (przełączniki, filtry).
 20. Detalowanie elementów.
 21. Obiekty pomocnicze: punkty, linie, wymiary.
 22. Łączenie elementów:
 23. Tworzenie i edycja zespołów.
 24. Wstawienie elementów kondygnacji.
 25. Wstawienie stężeń.
 26. Wstawianie fundamentów.
 27. Modelowanie zbrojenia:
 28. Kontrola modelu:
 29. Numeracja.
 30. Raporty z modelu.
 31. Menedżer Faz.
 32. Modele referencyjne

II. Rysunki

 1. Rodzaje rysunków omówienie.
 2. Tworzenie rysunków zestawczych.
 3. Edycja rysunków.
 4. Tworzenie rysunków warsztatowych.
 5. Tworzenie rysunków zbrojenia.
 6. Praca z listą rysunków.
 7. Klonowanie rysunków.
 8. Rysunek zbiorczy.
 9. Drukowanie rysunków.