Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  1. Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
dr inż. Tomasz Stachowiak, tel.: (34) 325 05 39
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
  1. Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof. PCz, tel.: (34) 325 06 72
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
  1. Programowania Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
dr hab. inż. Piotr Boral, prof. PCz, tel.: (34) 325 05 09
Sekretariat: Katedra Technologii i Automatyzacji, tel.: (34) 325 05 09
 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  1. Bezpieczeństwo informacji w organizacji
dr inż.  Dorota Wojtyto, tel.: (34) 325 07 47
Dziekanat Studiów Podyplomowych, tel.: (34) 325 07 13
  1. Innowacje w procesach przeróbki plastycznej
dr inż. Teresa Bajor, tel.: (34) 325 07 89
Dziekanat Studiów Podyplomowych, tel.: (34) 325 07 13
  1. Studia podyplomowe dla Optometrystów
dr Marcin Dośpiał, tel.: (34) 325 06 10
Dziekanat Studiów Podyplomowych, tel.: (34) 325 05 96
  1. Specjalista systemów bezpieczeństwa informacji
dr inż. Michał Pałęga, tel.: (34) 325 06 62
Dziekanat Studiów Podyplomowych, tel.: (34) 325 05 96