Oferta usług naukowo-badawczych Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Częstochowska od chwili powstania zajmuje trwałe miejsce na mapie naukowej kraju, nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, ale także ważny ośrodek naukowo-badawczy.

Uczelnia współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej i samorządowej a także z zakładami przemysłowymi. Ofertę usług skierowanych do Przedsiębiorców przedstawiono w katalogu.

Oferta dla przemysłu 7.03 MB pdf Pobierz