Opłaty za studia 2016/2017

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 19/2016 z dnia 10.11.2016 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 210/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.06.2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce Zobacz i pobierz