Opłaty za studia 2019/2020

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 211/2019 z dnia 30.05.2019 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 Zobacz i pobierz