Pliki do pobrania

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 120/2021 z dnia 20.04.2021 w sprawie wprowadzenia wzorów umów o realizację, finansowanie i rozliczanie projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla pracowników oraz doktorantów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 85/2021 z dnia 10.02.2021 w sprawie wprowadzenia znowelizowanych Zasad dotyczących oceny przedsięwzięć realizowanych przez Politechnikę Częstochowską we współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz oceny kwalifikalności podatku VAT w tych przedsięwzięciach Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 55/2020 z dnia 02.12.2020 w sprawie Zasad prefinansowania ze środków własnych Politechniki Częstochowskiej: projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, projektów finansowanych z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz krajowych, prac zleconych realizowanych w ramach podwykonawstwa projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 151/2018 z dnia 28.09.2018 w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych samodzielnie przez Politechnikę Częstochowską, finansowanych lub współfinansowanych m. in. ze środków krajowych i europejskich Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 95/2014 z dnia 24.02.2014 w sprawie kosztów pośrednich/ogólnych rozliczanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Zobacz i pobierz
Centralny rejestr międzynarodowych umów o współpracy 23.75 KB docx Pobierz
Wzór umowy międzynarodowej 36 KB doc Pobierz
Dane do uzupełniania wniosków NCN 402.25 KB pdf Pobierz