Pracownik administracyjny

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w terminie od października 2020 r. do czerwca 2021 r. odbywać się będą szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych PCz.

Zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Zarządzanie strategiczne w Uczelni
  2. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia w projektach unijnych
  3. Zarządzanie infrastrukturą badawczą
  4. Dokumentacja przebiegu studiów wyższych w świetle najnowszych zmian wymogi formalne i aspekty praktyczne
  5. Środki trwałe w praktyce
  6. Studia doktoranckie / Szkoła doktorska i fundusz pomocy materialnej studentów i doktorantów.

Harmonogram szkoleń dla kadry zarządczej i administracyjnej

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona na bieżąco, dla każdego szkolenia odrębnie. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje osobom, które zgłosiły swój udział na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.