Pracownik naukowo-dydaktyczny

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w terminie od października 2020 r. do grudnia 2021 r. odbywać się będą szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
 
Zaplanowano następujące formy wsparcia:
  1. Kurs dydaktyki w języku angielskim dla wykładowców akademickich uczących w języku angielskim
  2. Gamifikacja w edukacji wyższej jako narzędzie podnoszące motywację do nauki i rozwijania pasji naukowych
  3. Coaching jako skuteczna metoda pracy ze studentami i współpracownikami 
  4. Neurodydaktyka w praktyce. Innowacyjne metody pracy ze studentami 
  5. Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów 
  6. Metody aktywne w pracy wykładowcy akademickiego 
  7. Szkolenie z zakresu Prezentacje i dobre praktyki - Power Point i Prezi
  8. Trening umiejętności personalnych
 
Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona na bieżąco, dla każdego szkolenia odrębnie. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu przysługuje osobom, które zgłosiły swój udział na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.