Projektowanie 3D w Autocad

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 10 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 2 dni x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

  • Tworzenie projektu: tworzenie i zarządzanie projektem, ustawienia wstępne, podstawowe cechy programu, zarządzaniem plikami projektu;
  • AutoCAD Plant 3D: informacje wstępne, zasady pracy;
  • AutoCAD Plant Spec Editor: przygotowanie katalogów części, edycja części , tworzenie i edycja specyfikacji materiałowych, implementacja do projektu;
  • Urządzenia: tworzenie modeli urządzeń, import , tworzenie szablonów, edycja;
  • Przewody rurowe: ustawienia narzędzi , trasowanie, edycja integracja ze schematem P&ID;
  • Zawory: integracja ze schematem, wstawianie, opis, edycja;
  • Elementy wsporcze: wstawianie, edycja tworzenie;
  • Konstrukcje stalowe: kształtowniki, barierki, fundamenty, drabiny, schody, płyty – tworzenie, konfiguracja;
  • Dokumentacja: rysunki ortogonalne, konfiguracja szablonu, widoki, przekroje, generowanie rysunków, zmiany.
  • Izometria: konfiguracja arkusza dokumentacji izometrycznej, generowanie arkuszy.

Raporty: narzędzia do raportowania, integracja Microsoft Excel.