Rada Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024

Przewodniczący Rady Uczelni

Dr inż. Paweł Szataniak

Członkowie reprezentujący Uczelnię

Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. Uczelni - Sekretarz
Dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. Uczelni

Członkowie spoza Uczelni

Mgr inż. Justyna Mirek
Mgr inż. Wojciech Więcławik

Przewodniczący URSS

Rafał Muskała