Rada Uczelni Politechniki Częstochowskiej na kadencję 2021-2024

Przewodniczący Rady Uczelni

Dr inż. Paweł Szataniak

Członkowie reprezentujący Uczelnię

Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. Uczelni (sekretarz Rady) - e-mail: robert.ulewicz@pcz.pl
Dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. Uczelni
Dr hab. inż. Jurand Bień, prof. Uczelni

Członkowie spoza Uczelni

Mgr inż. Justyna Mirek
Mgr inż. Wojciech Więcławik

Przewodniczący URSS

Rafał Muskała

Sekretariat Rady Uczelni:

Mgr inż. Agnieszka Noszczyk
e-mail: agnieszka.noszczyk@pcz.pl
tel.: 34 3250 0452

 

Akty prawne rady Uczelni:

https://pcz.pl/pl/prawo/2020-2024/uchwaly-rady-uczelni