Regulamin rekrutacji i uczestnictwa pracowników Politechniki Częstochowskiej dla zadań 14-15 w ramach ZPR PCz

Regulamin rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownicy 745.11 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownicy administracyjni 645.8 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownicy dydaktyczni 645.93 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownicy 631.86 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 3 - FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik 625.88 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadzcenie uczestnika projektu do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik 596.09 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wyrażenie zgody na udział w szkoleniu do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik 465.85 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 6 - Umowa zobowiązania do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik - ang.administracyjny 556.8 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 6 - Umowa zobowiązania do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik - ang.dydaktyczny 557.67 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 6 - Umowa zobowiązania do regulaminu rekrutacji dla uczestników projektu ZPRPCz - pracownik - rzecznik patentowy 559.97 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 7 - Wykaz form wsparcia do regulaminu rekrutacji dla uczestników projketu ZPRPCz - pracownicy 509.16 KB pdf Pobierz