Regulamin rekrutacji uczestników projektu dla zadań 1-12 w ramach ZPR PCz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów/ek dla zadań 1-12 w ramach projektu pt: "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18-00 287.01 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów/ek do projektu "Zintgrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" 288.31 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 630.51 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 3 - Formularz danych osobowych uczestnika projektu 625.67 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu 596.12 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Budownictwa 507.22 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Elektrycznego 504.23 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska 501.4 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 516.51 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 508.63 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Wykaz form wsparcia dla Wydziału Zarządzania 507.92 KB pdf Pobierz