Regulamin studiów

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 330/2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem systemu technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 274/2018/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 182/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 49/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 49/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 194/2014/2015 z dnia 25.02.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Zobacz i pobierz

 

Uchwała nr 01/03/URSS/2018 w sprawie akceptacji znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej 256.28 KB pdf Pobierz