Regulamin studiów

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 26/2020/2021 z dnia 24.03.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 82/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 80/2021 z dnia 25.01.2021 w sprawie Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 31/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie Zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem systemu e-learningowego Politechniki Częstochowskiej oraz weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 30/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie Zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 10/2020 z dnia 14.09.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 274/2018/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 182/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 49/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej
Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 49/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 194/2014/2015 z dnia 25.02.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Zobacz i pobierz

 

Uchwała nr 01/03/URSS/2018 w sprawie akceptacji znowelizowanego tekstu Regulaminu Studiów Politechniki Częstochowskiej 256.28 KB pdf Pobierz