Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 1 - Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych
Załącznik nr 2 - Podstawowe stanowiska pracy i wymagania kwalifikacyjne oraz miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 3 - Podstawowe stanowiska pracy i wymagania kwalifikacyjne oraz miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 4 - Podstawowe stanowiska pracy i wymagania kwalifikacyjne oraz miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego
Załącznik nr 6 - Przedział stawek miesięcznego dodatku funkcyjnego rektora
Załącznik nr 7 - Przedział stawek miesięcznego dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich
Załącznik nr 8 - Przedział stawek miesięcznego dodatku funkcyjnego pracowników realizujących projekty
Załącznik nr 9 - Dodatek za udział w komisjach rekrutacyjnych
Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie dodatku za pozyskanie projektu
Załącznik nr 11 - Zlecenie wypłaty wynagrodzenia dla promotora/recenzenta/członka komisji habilitacyjnej Politechniki Częstochowskiej
Załącznik nr 12 - Stawka miesięcznego dodatku dla opiekuna laboratorium badawczo-dydaktycznego
Załącznik nr 13 - Wniosek o przyznanie premii za realizowanie projektu
Załącznik nr 14 - Wniosek o przyznanie premii za wykonane zadania