Sekcja ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Sekcja ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Kancelarii Dokumentów Niejawnych i OC

mgr inż. Andrzej Sobański
asobanski@adm.pcz.czest.pl
tel: 34 3250 373

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kierownik Sekcji

mgr Halina Zasępa
hzasepa@adm.pcz.czest.pl
tel: 34 3250 373  1. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
    1. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2014 roku poz. 1182)
    2. Polityka Bezpieczeństwa (Zarządzenie Rektora nr 72/2013)
    3. Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz.u. nr 182 poz. 1228 z 5.08.2010 r.)
  2. Sprawy obronne i obrona cywilna.
    1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)
    2. Strategia Bezpoieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014
    3. Zarządzenie Rektora nr 203/2011
  3. Kancelaria Dokumentów Niejawnych
    1. Zarządzenie Rektora nr 58/2013
  4. Stały Dyżur Rektora
    1. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 64/2009
    2. Zarządzenie Rektora nr 89/2010