Senat Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2016-2020

Rektor

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Prorektorzy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki - Prorektor ds. nauki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski - Prorektor ds. nauczania
Prof. dr hab. inż. Arnold Pabian - Prorektor ds. zarządzania i marketingu
Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz - Prorektor ds. rozwoju

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych

Dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz - Wydział Budownictwa
Dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz - Wydział Elektryczny
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Prof. dr hab. Dorota Jelonek - Wydział Zarządzania

Nauczyciele akademiccy – Profesorowie, Doktorzy habilitowani

Dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz - Wydział Budownictwa
Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz - Wydział Elektryczny
Dr hab. inż. Sebastian Dudzik, prof. PCz - Wydział Elektryczny
Dr hab. inż. Lidia Dąbrowska, prof. PCz - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Dr hab. inż. Mariusz Kowalczyk, prof. PCz - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Prof. dr hab. inż. Witold Elsner - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Prof. dr hab. inż. Robert Nowicki - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Prof. dr hab. inż. Sebastian Mróz - 
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron - Wydział Zarządzania
Dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz - Wydział Zarządzania

Pozostali nauczyciele akademiccy

Dr inż. Jacek Halbiniak - Wydział Budownictwa
Dr inż. Piotr Szeląg - Wydział Elektryczny
Dr inż. Rafał Jasiński - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Dr inż. Grzegorz Michalski - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Dr inż. Cezary Kolmasiak - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dr Anna Bazan-Bulanda - Wydział Zarządzania
Mgr Izabela Mishchil - Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Mgr Wioletta Postawa
Mgr Julian Dołowacki
Mgr inż. Krzysztof Środa

Doktoranci

Mgr Justyna Imiołczyk
Mgr inż. Joanna Kulawik

Studenci

Serafin Pędziwiatr - Wydział Budownictwa
Anna Wachowska - Wydział Elektryczny
Paulina Grzesiak - Wydział Infrastruktury i Środowiska
Marcin Musiał - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Rafał Muskała - Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Mateusz Tatar - Wydział Zarządzania

Przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Patrycja Pełka