Senat Politechniki Częstochowskiej w kadencji 2020-2024

Rektor
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Dyscypliny podlegające ewaluacji:
 
Automatyka, elektronika i elektrotechnika:
Dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz
Dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz
Dr inż. Dariusz Całus
 
Informatyka techniczna i telekomunikacja:
Dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz
Prof. dr hab. inż. Robert Nowicki
Dr inż. Olga Siedlecka-Lamch
 
Inżynieria lądowa i transport:
Dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz
Dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
Dr inż. Aleksandra Repelewicz
 
Inżynieria materiałowa:
Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz
Dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. PCz
 Dr inż. Andrzej Stefanik
 
Inżynieria mechaniczna:
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
Dr inż. Rafał Gołębski
 
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
Prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. PCz
Dr inż. Marcin Panowski
 
Nauki o zarządzaniu i jakości:
Dr hab. Agata Mesjasz-Lech, prof. PCz
Dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz
Dr Anna Wiśniewska-Sałek
 
Dyscypliny niepodlegające ewaluacji - pracownicy dydaktyczni, badawczo-dydaktyczni:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki
Dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. PCz
Dr Anna Bazan-Bulanda
Dr Marlena Wilk
 
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr Robert Jasiński
 
Przedstawiciel doktorantów:
Mgr Kamil Janik
 
Przedstawiciele studentów: