SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne)

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunku: Energetyka

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 5 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 1 dzień x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

Tematyka szkolenia przygotuje  studentów w zakresie zwiększenia kompetencji i zdobyciu uprawnień zawodowych SEP

w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne). Minimalny zakres merytoryczny szkolenia  SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne) obejmuje :

  • przygotowanie studenta do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne – G1  

przygotowanie do pracy na  sieciach cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne – G2.