Statistica

W celu uzyskania dostępu do sekcji "Materiały dla koordynatorów" należy pobrać login i hasło z Uczelnianego Centrum Informatycznego.

 

Została zakupiona licencja na oprogramowanie STATISTICA 13.3 dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Politechniki Częstochowskiej. Licencje oraz płyty instalacyjne udostępniane są przez następujące osoby:

Licencja jest ważna do 31 marca 2021 r

Karta rejestracyjna

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem programu STATISTICA musi wypełnić kartę rejestracyjną znajdującą się pod adresem: http://www.statsoft.pl/Site_License/czD8376pc.php. Wypełnienie karty rejestracyjnej jest podstawą do udostępnienia oprogramowania oraz kluczy licencyjnych przez koordynatora.

Konkurs

Firma StatSoft po raz kolejny organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny "STATISTICA". Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie http://www.statsoft.pl/konkurs/konkurs_wst.html.

Kursy

StatSoft Polska organizuje kursy przeznaczone dla wszystkich, którzy w krótkim czasie chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy danych z różnych dziedzin, statystyki oraz obsługi programów z rodziny STATISTICA.

Wszyscy pracownicy uczelni oraz instytutów PAN otrzymają 20% zniżkę na kursy organizowanych w Krakowie. Więcej szczegółów na stronie: http://www.statsoft.pl/kursy.html.