Statistica

W celu uzyskania dostępu do sekcji "Materiały dla koordynatorów" należy pobrać login i hasło z Uczelnianego Centrum Informatycznego.

 

Została zakupiona licencja na oprogramowanie STATISTICA 13.3 dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów Politechniki Częstochowskiej. Licencje oraz płyty instalacyjne udostępniane są przez następujące osoby:

Licencja jest ważna do 31 marca 2024 r

Karta rejestracyjna

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem programu STATISTICA musi wypełnić kartę rejestracyjną znajdującą się pod adresem: http://www.statsoft.pl/Site_License/czD8376pc.php. Wypełnienie karty rejestracyjnej jest podstawą do udostępnienia oprogramowania oraz kluczy licencyjnych przez koordynatora.