Szkolenia/Prezentacje MNiSzW

Wprowadzenie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prezentacja - Ewaluacja 2.1 MB pdf Pobierz
Prezentacja - Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe 564.71 KB pdf Pobierz
Prezentacja - Oświadczenia 1.19 MB pdf Pobierz
Prezentacja - Wsparcie dla Czasopism 757.83 KB pdf Pobierz
Prezentacja - Wykazy czasopism 1.31 MB pdf Pobierz
Prezentacja - Ustrój uczelni sprawy organizacyjne i nadzór - sprawy dotyczące kształcenia 4.22 MB pptx Pobierz
Prezentacja - Prowadzenie studiów i innych form kształcenia 11.9 MB pptx Pobierz
Prezentacja - Stopień doktora i kształcenie doktorantów 5.64 MB pptx Pobierz
Prezentacja - Ustrój uczelni sprawy organizacyjne i nadzór - dla bloku Ustrój uczelnie jej finansowanie 4.31 MB pptx Pobierz
Prezentacja - Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0 6.19 MB pptx Pobierz
Prezentacja - Sprawy pracownicze 12.93 MB pptx Pobierz