Szkolenie z podstaw druku 3D

Grupa docelowa: Studenci i studentki kierunków: Energetyka, Inżynieria Środowiska, Biotechnologia

Stopień kształcenia: IV-VII semestr I stopnia, II stopień

Liczba miejsc: 2 cykle po 10 osób każdy

Czas trwania formy wsparcia: Każdy cykl: 1 dzień x 8 godzin

Planowany program dla formy wsparcia:

 • omówienie istniejących technologii druku 3D (FDM, SLA, PolyJet, CJP, SLS, DMP / SLM / DMLS);
 • przegląd najpopularniejszych drukarek 3D na rynku;
 • omówienie materiałów ich różnice, parametry i zastosowanie;
 • zapoznanie z oprogramowaniem CAM służącym do przygotowania wydruku;
 • przygotowanie modelu ;
 • generowanie plików wykonawczych;
 • obsługa drukarki;
 • uruchomienie wydruku, transfer plików do drukarki, założenie i wymiana filamentu, poziomowanie stołu, zdjęcie wydruku ze stołu po zakończeniu pracy, oczyszczenie wydruku, usuwanie podpór;
 • konserwacja drukarki - czyszczenie ekstrudera, naciąg pasków, czyszczenie prowadnic;
 • omówienie najczęstszych problemów z wydrukami.

W ramach szkolenia odbyć się będą ćwiczenia pokazowe w zakresie:

 • podstawowe transformacje modelu;
 • generowanie gcodów i transfer do drukarki;
 • wymiana filamentu;
 • uruchomienie wydruku;

edycja parametrów w czasie druku (temperatura, prędkość).