Szkolenie z zakresu Prezentacje i dobre praktyki - Power Point i Prezi

Szkolenie z zakresu Prezentacje i dobre praktyki - Power Point i Prezi.
Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracowników dydaktycznych w zakresie skutecznego komunikowania się za pomocą technik, narzędzi i akcesoriów prezentacyjnych, zwiększających skuteczność nauczania. Szkolenie obejmuje 2 następujące po sobie dni szkoleniowe (2 x 8 godzin).

Ramowy program szkolenia obejmuje następującą tematykę:

  • Skuteczne komunikowanie się za pomocą technik, narzędzi i akcesoriów prezentacyjnych. (np. Keynote, Prezi, PowerPoint)
  • Przygotowanie profesjonalnych prezentacji
  • Właściwe dobieranie programu do potrzeb pokazu
  • Podstawowe techniki publicznej prezentacji
  • Umiejętne prezentowanie danych
  • Obsługa sprzętu prezentacyjnego