Turystyka i Rekreacja

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Zarządzania realizowane będą następujące działania:

dla studentów czterech ostatnich semestrów kierunku Turystyka i rekreacja/Zarzadzanie w turystyce i sporcie:

Kurs rezydenta turystycznego
Kurs pilota wycieczek
Wykład branżowy 

Rekrutacja na szkolenia oraz wykłady branżowe będzie prowadzona na bieżąco, dla każdego szkolenia/kursu odrębnie. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.

Udział w szkoleniach i wykładach jest bezpłatny.

Wszystkie szkolenia i wykłady w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej (oprócz kilku godzin kursu pilota wycieczek i kursu rezydenta turystycznego)

regulamin rekrutacji

 

 


regulamin rekrutacji

 


Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy