Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące programów PFRON można znaleźć na www.pfron.org.pl