Umowa stażowa

Projekt umowy stażowej 444.14 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 1 - Program stażu 518.68 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu 512.87 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika projektu 606.79 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 4 – Lista obecności na stażu 600.59 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z realizacji stażu 595.12 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 6 - Dziennik stażu 688.71 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 7 – Numer konta bankowego Uczestnika projektu w celu dokonania przelewu wynagrodzenia stażowego 513.73 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 8 – Zakres obowiązków Opiekuna Stażysty 379.36 KB pdf Pobierz
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika Projektu dla celów ubezpieczeniowych 519.33 KB pdf Pobierz