Umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 66/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie wprowadzenia Zasad zawierania przez Politechnikę Częstochowską umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi Zobacz i pobierz