Urlopy naukowe

Procedura udzielania płatnych urlopów naukowych w Politechnice Częstochowskiej 18.49 KB docx Pobierz
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego, nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień doktora, w celu przeprowadzenia badań naukowych na podst. art. 130 pkt 1 ustawy 22.39 KB docx Pobierz
Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej na podst. art. 130 pkt 2 ustawy 24.32 KB docx Pobierz
Załącznik nr 3 - Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego na podst. art. 130 pkt. 3 ustawy w celu: udziału w zagr. konf. naukowej lub uczestnictwa w badaniach naukowych prowadzonych na podstawie umowy o współpracy naukowej z podmiotem zagranicznym 23.52 KB docx Pobierz
Załącznik nr 4 - Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego na podst. art. 130 pkt 4 ustawy, w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicza lub Instytutem Sieci Łukasiewicz 25.84 KB docx Pobierz
załącznik nr 5 - Sprawozdanie z przeprowadzenia badań i wykonanych prac podczas płatnego urlopu naukowego udzielonego na podst. art. 130 pkt 1 ustawy 24.09 KB docx Pobierz
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przeprowadzenia badań i wykonanych prac podczas płatnego urlopu naukowego udzielonego na podst. art. 130 pkt 2 ustawy na przygotowanie rozprawy doktorskiej 24.59 KB docx Pobierz
Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z przeprowadzenia badań i wykonanych prac podczas płatnego urlopu naukowego udzielonego na podst. art. 130 pkt 3 i 4 ustawy w zakresie wspólnych badań naukowych 20.82 KB docx Pobierz