Ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 20.07.2018 r.) 1.4 MB pdf Pobierz
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa z dnia 3.07.2018 r.) 1.37 MB pdf Pobierz