Wizyta studyjna w działającej w branży gospodarki mieszkaniowej

Celem wizyty studyjnej jest podniesienie kompetencji zawodowych i analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów oraz zapoznanie studentów z działaniami wchodzącymi w zakres zarzadzania eksploatacją i utrzymania budynków mieszkalnych.

W szczególności wizyta studyjna obejmie poznanie procedur gospodarki ekonomiczno-finansowej, działań związanych z przeglądami i kontrolą stanu technicznego budynków, kontrolą zużycia mediów i energii, przeprowadzaniem prac konserwatorskich, napraw, remontów i modernizacji budynku i jego wyposażenia technicznego.

Wyjazd do firmy stanowi część praktyczną do wykładów z zakresu „Zarządzanie eksploatacją
i utrzymaniem budynków mieszkalnych”.