Władze Uczelni

Władze Politechniki Częstochowskiej

w kadencji 2020-2024

Rektor Politechniki Częstochowskiej
prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Kontakt
 

Prorektor
ds. nauki
prof. dr hab. inż.
Jerzy Wysłocki
Kontakt
 

Prorektor
ds. nauczania
dr hab. inż. Izabela Major prof. PCz
Kontakt
 

Prorektor
ds. rozwoju
dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz
Kontakt
 

Dziekani

Dziekan
Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
Kontakt
 

Dziekan
Wydziału Inżynierii Produkcji
i Technologii Materiałów
dr hab. inż. Agata Dudek prof. PCz
Kontakt

Dziekan
Wydziału Budownictwa
dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz
Kontakt

 

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
dr hab. inż. Marek Lis prof. PCz
Kontakt

Dziekan
Wydziału Infrastruktury
i Środowiska
prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba
Kontakt
 

Dziekan
Wydziału Zarządzania
dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz
Kontakt

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kontakt