Wydział Budownictwa

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej od roku akademickiego 2020/2021 do 2022/2023 odbywać się będą bezpłatne kursy, szkolenia, zajęcia warsztatowe, wykłady branżowe i wizyty studyjne dla studentów i studentek studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa czterech ostatnich semestrów pierwszego stopnia i całego drugiego stopnia.
Zaplanowano następujące formy wsparcia:
 1. Kurs Autodesk Advance Steel
 2. Kurs Revit Architecture - Stopień I
 3. Kurs Revit Architecture - Stopień II
 4. ArchiCad wprowadzenie do pracy w BIM
 5. GIS System informacji geograficznej
 6. BIM 3D - 5D
 7. Obsługa programu TEKLA Structures
 8. Auditor Systemu Zarządzania BHP w obszarze budownictwa wg norm ISO 9011:2018 oraz PN - ISO 45001:2018
 9. Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego
 10. Zajęcia warsztatowe: „Projektowanie stolarki oraz fasad aluminiowo-szklanych”
 11. Wizyta studyjna - Zakłady Produkcyjne stolarki oraz fasad aluminiowo-szklanych
 12. Wykłady branżowe pt: „Zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych”
 13. Wizyta studyjna w działającej w branży gospodarki mieszkaniowej
 14. Wykłady branżowe pt: „Termomodernizacja budynków, systemy dociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej i styropianu”
Rekrutacja na szkolenia i warsztaty będzie prowadzona na bieżąco. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.
Udział w wymienionych formach wsparcia jest bezpłatny.
W harmonogramie szkoleń podano sumaryczną liczbę godzin dla każdego wsparcia oraz kierunek, dla którego dane wsparcie jest przeznaczone.