Wydział Infrastruktury i Środowiska

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18) na Wydziale Infrastruktury i Środowiska realizowane będą certyfikowane szkolenie, zajęcia warsztatowe, seminaria branżowe oraz wizyty studyjne prowadzące do podniesienia kompetencji studentów i studentek kierunków studiów:

 • Energetyka
 • Inżynieria środowiska
 • Biotechnologia

Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów I stopnia studiów oraz do wszystkich semestrów II stopnia. Szkolenia zakończą się zdobyciem uznawanych certyfikatów branżowych. Wszystkie szkolenia, warsztaty, seminaria oraz wizyty studyjne są bezpłatne i w ramach ich realizacji studenci otrzymają wszelkie niezbędne materiały.

W ramach projektu studentki i studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Certyfikowane szkolenie: "Obliczenia cieplne oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w Audytor OZC"
 2. Certyfikowane szkolenie: "Projektowanie 3D w Autocad"               
 3. Certyfikowane szkolenie: "Diagnostyka molekularna wybranych patogenów odkleszczowych"                          
 4. Certyfikowane szkolenie: "SEP uprawnienia zawodowe w zakresie eksploatacji w grupie G1 oraz G2 (uprawnienia elektryczne oraz energetyczne)"                         
 5. Certyfikowane szkolenie: "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001"                       
 6. Zajęcia warsztatowe: "Szkolenie z podstaw druku 3D"              
 7. Zajęcia warsztatowe: "Autoprezentacja i wystąpienia publiczne -Trening Umiejętności Interpersonalnych"
 8. Zajęcia warsztatowe: Zajęcia z języka angielskiego/niemieckiego
 9. Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości
 10. Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki na terenie województwa śląskiego
 11. Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze energetyki poza terenem woj. śląskiego      
 12. Dodatkowe zajęcia z pracodawcami prowadzone w formie seminariów z branży energetyki i inżynierii środowiska 

Rekrutacja na wszelkie formy wsparcia (szkolenia, warsztaty, itp.) będzie prowadzona na bieżąco, dla każdej formy odrębnie. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.

Wszystkie zajęcia za wyjątkiem wizyt studyjnych odbywać się będą na terenie obiektów Wydziału Infrastruktury i Środowiska lub innych obiektów Politechniki Częstochowskiej w formie stacjonarnej (od poniedziałku do piątku). W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszcza się, aby część zajęć prowadzona była w formie on-line. Informacje na ten temat będą przekazywane na bieżąco.

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DLA STUDENTEK/ÓW WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA