Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej, w terminie od października 2020 r. do czerwca 2023 r. studenci i studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów mogą skorzystać 
z następujących form wsparcia:
  1. Certyfikowane szkolenie: Uprawnienia Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
  2. Certyfikowane szkolenie: Uprawnienia Pełnomocnika Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
  3. Certyfikowane szkolenie: Uprawnienia Inspektora Pożarowego 
  4. Certyfikowane szkolenie: Zastosowanie programu Catia w projektowaniu inżynierskim 
  5. Zajęcia warsztatowe: Zastosowanie metody szybkiego prototypowania w projektowaniu inżynierskim i druku 3D
  6. Zajęcia warsztatowe: Szkolenie z programu COREL
  7. Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane w formie warsztatowej: Zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości
  8. Dodatkowe zajęcia praktyczne realizowane w formie warsztatowej: Zajęcia warsztatowe  - trening umiejętności interpersonalnych
  9. Wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w sektorze przemysłowym na terenie Częstochowy i poza Częstochową
Rekrutacja na szkolenia i warsztaty będzie prowadzona na bieżąco. Jej zasady dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.
Udział we wszystkich wymienionych powyżej formach wsparcia jest bezpłatny.