Wydział Zarządzania

W ramach realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” (Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18) na Wydziale Zarządzania realizowane będą certyfikowane szkolenie i kursy, wykłady branżowe, wizyty studyjne, zajęcia terenowe oraz staże u pracodawców prowadzące do podniesienia kompetencji studentów i studentek kierunków studiów:

 • Logistyka
 • Zarządzanie w turystyce i sporcie/Turystyka i rekreacja

Szkolenia i kursy skierowane są do studentów kierunku Logistyka studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów I stopnia studiów oraz do wszystkich semestrów II stopnia oraz do studentów kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie/Turystyka i rekreacja studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów studiów I stopnia. Szkolenia certyfikowane zakończą się zdobyciem uznawanych certyfikatów branżowych.

Wszystkie szkolenia, kursy, wykłady, zajęcia terenowe, staże oraz wizyty studyjne są bezpłatne i w ramach ich realizacji studenci otrzymają wszelkie niezbędne materiały.

W ramach projektu studentki i studenci Wydziału Zarządzania będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Certyfikowane szkolenie: "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób i rzeczy"
 2. Certyfikowane szkolenie: "Lean Logistic"                      
 3. Certyfikowane szkolenie: "Koncepcja Problem Solving"                                 
 4. Certyfikowane szkolenie: "Zasady posługiwania się regułami Incoterms"
 5. Certyfikowane szkolenie: "Obsługa wybranych procesów logistycznych w systemie ERP"   
 6. Certyfikowane szkolenie: "Kurs pilota wycieczek"
 7. Certyfikowane szkolenie: "Kurs rezydenta turystycznego"
 8. Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze logistyki na terenie województwa śląskiego
 9. Wizyty studyjne u pracodawców działających w sektorze turystyki na terenie województwa śląskiego
 10. Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych na kierunku Logistyka              
 11. Dodatkowe zajęcia w postaci wykładów branżowych na kierunku Turystyka i rekreacja/Zarzadzanie w turystyce i sporcie   
 12. Zajęcia terenowe dla studentów i studentek w postaci zorganizowanych wyjazdów w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 13.  Staże zawodowe w przedsiębiorstwach

Wszystkie zajęcia za wyjątkiem wizyt studyjnych, zajęć terenowych i staży u pracodawców odbywać się będą na terenie obiektów Wydziału Zarządzania lub innych obiektów Politechniki Częstochowskiej w formie stacjonarnej (od poniedziałku do piątku).

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dopuszcza się, aby część zajęć prowadzona była w formie on-line. Informacje na ten temat będą przekazywane na bieżąco.

Rekrutacja na wszelkie formy wsparcia będzie prowadzona na bieżąco, dla każdej formy odrębnie. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie projektu w zakładce regulamin rekrutacji.

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA DLA STUDENTEK/ÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA