Wykłady branżowe pt: „Termomodernizacja budynków, systemy dociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej i styropianu”

Celem wykładów jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie praktycznych zagadnień związanych z termomodernizacją budynków.

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia związane z wykonywaniem termomodernizacji budynków przy użyciu różnych rodzajów materiałów izolacyjnych. Przedstawione zostaną systemy dociepleniowe, rozwiązania materiałowe dla poszczególnych systemów a także omówione praktyczne problemy związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych oraz sposoby ich rozwiązywania.

Tematyka wykładu podyktowana jest zapotrzebowaniem rynku na kadrę inżynierską z kompetencjami w zakresie praktycznych zagadnień związanych z termomodernizacją budynków. Studenci będą mieli możliwość weryfikacji wiedzy teoretycznej nabytej w procesie kształcenia i skonfrontowania jej z praktycznymi aspektami związanymi z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych.