Wzory umów

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 224/2019 z dnia 19.07.2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Zobacz i pobierz
Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 95/2016/2017 z dnia 11.07.2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II Zobacz i pobierz